Table of Contents - Všeobecné stavební a obchodní podmínky č. 2013-6 (platnost od 1.8.2013)