Aktuality

Insolvenční návrh

Vážení obchodní partneři,

v těchto dnech naše společnost čelí šikanóznímu insolvenčnímu návrhu pro  neexistující pohledávku. Dovolujeme si Vás ubezpečit, že naše společnost není ve stavu úpadku a výše domnělé pohledávky je s ohledem na naše aktiva nepodstatná. Nehodláme se však podvolit tomuto vydírání a budeme mu čelit dostupnými právními prostředky.

Pro případ zájmu naleznete bližší informace ve vyjádření, které jsme v insolvenčním řízení podali a které bude dnes dostupné v insolvenčním rejstříku (www.justice.cz).

Děkujeme za pochopení.

číst více

Přístavba haly pro Ebster CZ Velká Bíteš

Dne 11.10.2013 podepsal místopředseda představenstva Outulný, a.s. Ing. Svatoslav Outulný smlouvu o dílo se společností Ebster sro. Jedná se o již v pořadí čtvrtou spolupráci s touto rodinnou italskou společností, kterou vlastní pan Bonomi. Dílo bude dokončeno na konci letošního roku. Celková investice je 16 mil. Kč

Průběh stavby můžete sledovat na webové kameře z výstavby.

0103

číst více

Nákup ultrazvukového přístroje pro Nemocnici Třebíč

Naše společnost se rozhodla přispět sponzorským darem na nákup ultrazvukového přístroje včetně záznamového zařízení pro ortopedickou ambulanci Nemocnice Třebíč. Jedná se o obnovu stávajícího nevyhovujícího zařízení, které nemá možnost archivovat patologické nálezy nutné k dalšímu porovnání ve sledování novorozenců a kojenců.

Vyšetření dětských kyčlí probíhá dle platné legislativy ve třech etapách, takzvanou metodou trojího síta. Ambulantně se v Třebíčské nemocnici vyšetřuje ve dvou etapách a to v šestinedělí a pak ve třetím měsíci věku dítěte. Pokud však v tomto období nejsou výsledky úplně v pořádku, je dítě sledováno mnohdy i do osmého měsíce věku. Tato dlouhodobá sledování dětí s nevyvinutými jádry jsou nutná k vyloučení diagnózy epifyzární dysplazie.

Pozdní léčení vrozených vývojových vad může mít následky ve smyslu snížení funkce postiženého kloubu vznikem předčasné a bolestivé formy postdysplastické artrózy, která je provázena nestejnou délkou končetin a poruchou stereotypu chůze. Znamená to omezení ve sportu, ve volbě profese a všeobecně v dospělosti ztížením společenského uplatnění.

Věříme, že nákupem tohoto zařízení se zvýší úroveň poskytovaných zdravotnických služeb v regionu.

ultrazvuksponzorsky dar

číst více

Získaná ocenění

  • vodafone
  • ON-LINE: Hala Pohořelice