Profil firmy

Outulný, a.s. je ryze česká rodinná stavební společnost s kvalifikovaným personálem a moderním vybavením, působící již od roku 1991. Sídlo společnosti je od roku 2013 v Brně.

Obrat společnosti Outulný a.s. [v milionech Kč]

Společnost Outulný, a.s. prošla v letech 2011/2012 celkovou restrukturalizací, jejíž výsledkem je moderní stavební společnost schopná realizovat generální dodávky staveb na území ČR i v zahraničí.

Vyšší odbornost pracovníků společnosti Outulný, a.s. je zefektivněna používáním informačního systému řízení stavební zakázek od společnosti FIRST a to jak v předrealizační, tak i realizační fázi (zejména monitoring nákladů, plnění věcného a časového harmonogramu stavby).

Řízení stavebních zakázek systémem RSV je efektivnější, komplexnější, ucelenější a rychlejší, a to jak při získávání a přípravě stavebních zakázek, tak zejména při jejich samotné realizaci (dodávky staveb průmyslových, inženýrských, vodohospodářských, dopravních či občanské vybavenosti).

 

Naše ocenění

inspira-oceneni

Ocenění Inspira

Dne 9.4.2015 získala stavba dům seniorů v Bechyni, jehož generálním dodavatelem byla společnost Outulný, a.s., získala ocenění Inspira za přínos stavby ke zvýšení kulturní a sociální úrovně vytvořením kapacit s pečovatelskou službou pro důstojný život seniorů a za urbanistické řešení, stavebně technické provedení a zejména zdařilé začlenění stavby do obytné zóny, ve které tvoří její přirozenou součást.

firma-roku

Vodafone Firma roku 2008

Společnost Outulný, a.s. se zúčastnila soutěže Vodafone Firma roku 2008 kraje Vysočina, kde se umístila na 3. místě. Cenu si dne 17.9.2008 převzal pan Svatoslav Outulný, předseda představenstva.

stavba-vysociny

Stavba Vysočiny 2007

Dne 27.5.2008 získala společnost Outulný a.s. prestižní ocenění "Stavba Vysočiny 2007" za stavbu "Rozšíření výrobního a skladovacího areálu společnosti Hranipex a.s.".

stavba-vysociny-2004

Stavba Vysočiny 2004

Dne 6. června 2005 byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Stavba Vysočiny 2004.

V tomto ročníku soutěže, v kategorii průmyslové stavby, se stala nová výrobní hala pro firmu MAYO v Jiřicích. Stavbu, za kterou byl udělen titul Stavba Vysočiny 2004, realizovala stavební firma Outulný, a.s.

Cílem soutěže je přiblížit veřejnosti novodobou architekturu a stavebnictví vč. zviditelnění významných staveb a jejich tvůrců, zhotovitelů, investorů, dodavatelů a propagačních subjektů v kraji Vysočina.

Získaná ocenění

  • vodafone