Aktuality

I v krizi se dá stavět rychle a kvalitně

esko-t-clanek

TŘEBÍČ – Krize ve stavebnictví ještě neskončila. Spousta stavebních firem se na trhu snaží udržet za každou cenu a ve finále pak trpí především kvalita prováděných staveb. Existují ovšem stavební společnosti, které navzdory době kvalitu udržet dokážou, dodržují termíny a naopak je dokážou ještě zkrátit. Jednou z takových firem je i společnost Outulný, a. s., která si svoji pozici na stavebním trhu drží už od roku 1991.

Za firmu mluví její práce. V prvním pololetí dokázala ve výborné kvalitě a v předstihu před požadovaným termínem dokončení dokončit a předat hned čtyři stavby:

  1. Monolitický skelet objektu lékařských služeb v Brně
  2. Novostavbu administrativní budovy ESKO-T v Třebíči
  3. Výstavbu kanalizace a ČOV ve Sloupnici
  4. Výstavbu vodovodu v Městci Králové

O výstavbě administrativní budovy svozové firmy Svazku obcí TKO Petrůvky jsme hovořili s jednatelem společnosti Pavlem Gregorem.

Stavba nové budovy nebyla první spoluprací s firmou Outulný, a.s. Je to tak?

S firmou Outulný, a.s. spolupracujeme už delší dobu. První zakázka byla někdy v roce 2006, a byla to první etapa rekultivace skládky v Petrůvkách. Pak proběhla další etapa, kterou opět prováděla společnost Outulný, a.s. Další zajímavou akcí byla výstavba sítě sběrných dvorů, a to včetně stavebně nejnáročnějšího v ulici Na Klinkách v Třebíči. Poslední stavbou realizovanou společností Outulný, a.s. je administrativní budova naší společnosti, kterou jsme stavěli proto, že jsme potřebovali řešit kvalitní zázemí našich zaměstnanců.

Popište nám trochu novou budovu.

Je to dvoupodlažní nízkoenergetická stavba obdélníkového tvaru, postavená technologií monolitického podélného železobe-tonového skeletu s pultovou střechou s potenciálem dalšího rozvoje o další patro. Mít energeticky úspornou budovu bylo od začátku naším záměrem. Budova je to krásná a jak jsem mohl mluvit s hosty a starosty obcí, kteří se zúčastnili slavnostního otevření, tak se všem líbila. Architektonicky zapadá do linie okolních staveb, je řešena opravdu úsporně, aby vyhověla požadavkům lidí z firmy.

Jak jste spokojeni s kvalitou provedené práce?

Jako provozovatel mohu říci, že jsem byl s průběhem realizace stavby spokojený a že stavební firma Outulný, a.s. pružně reagovala na změny a doplnění, které s v průběhu realizace vyskytly. To že se dílo podařilo zrealizovat s ohledem na kvalitu a detaily je i zásluha ing. Zdeňka Korotvičky, který budovu nejen projektoval, ale i prováděl kvalitní stavební dozor.

Z výše uvedeného je patrné, že i v dnešní složité době ve stavebnictví se dají najít stavební společnosti, které dokáží najít rovnováhu mezi kvalitou, termíny a financemi. Společnost Outulný, a.s. jednou z těchto společností bezesporu je.

Tento článek vyšel 22.8.2014 v Horáckých novinách.

číst více

Dostavba vodovodu v Městci Králové

Dne 15.6.2014 dokončila společnost Outulný,a.s. stavbu: „Dostavba vodovodu Městec Králové“
Celkové náklady stavby 19.315.567,- Kč. Kvalitní prací nás, našeho dodavatele firmy VPK Suchý, s.r.o. , TDI – Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. bylo dosaženo řádného splnění díla dle smluvních ujednání. Naše poděkování patří zástupcům města zejména panu starostovi panu Milanu Pavlíkovi za celkovou organizaci výstavby.

číst více

Sloupnice - Kanalizace a ČOV - I.etapa - dokončení

Dne 15.6.2014 dokončila společnost Outulný, a.s. výstavbu splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Sloupnice.

Stavba byla provedena v souladu se smluvními podmínkami.

Fotografie Sloupnice - Kanalizace a ČOV - I. etapa - dokončení

 

obrazek 17obrazek 1obrazek 11

 

 

 

 

 

obrazek-3obrazek-7obrazek-5

 

 

 

 

 

obrazek 4obrazek 2obrazek 8

 

 

obrazek 9obrazek 10obrazek 12

 

 

obrazek 13obrazek-14obrazek-15

 

číst více

Získaná ocenění

  • vodafone
  • ON-LINE: Hala Pohořelice